Hela källaren renoverades. Helt nya stamledningar lades. Hela plattan gjöts om. Väggar putsades om. Stenar plockades fram, rengjordes med syra, tvättades och fogades om. Klinker på golvet.