Fasadarbetet var omfattande. Flera lager fick rivas bort, spiktegel, puts, nät och gammal träfasad för att komma till själva väggen. Detta arbetet utförde jag och Micke tillsammans med våra nära och köra. Ola Nilsson från OBM med sitt team bytte och rev hela taket och bytte fönster, tilläggsisolerade och panelade om huset.

Jag putsade om stengrunden – det var mycket givande arbete – men tungt förstås.