Hela projektet har fått göras annorlunda. Ett nytt  skal byggdes på exteriört.

Sedan revs allt interiört  och byggdes upp igen. Precis allt är bortrivet och ersatt med nytt.