Det har lagts många härliga timar i källaren, vi började med att rensa gammal puts, rev ner många väggar, tog bort det gamla badrummet som tillhörde lägenheten på entréplan och gamla VVS installationer.

Hela betongplattan togs bort och nya stamledningar sattes ner, allt material togs bort och ersattes med ny makadam och ny platta gjöts.

väggarna rensades från gammal puts och de fina stenarna togs fram och tvättades med syra och sedan fogades om. Golvet klinkades. Mellanväggarna putsades om. Nytt tak och ny el. I källare omvandlades ett av rummen till pannrum där bergvärmepannan installerades med kulvert ut till brygghuset(gäststuga). Nya fönster, källardörr samt flyttat källar nedgång.

I källare idag finns pannrum, hobbyrum. och tvättstuga, matkällare och massor med bra förvaringsyta.

Källaren när vi startade arbetet.