Ett omfattande rörarbete sker. Alla lador får vatten, avloppsrör, elrör och dagvattenrör.